zaterdag 7 mei 2011

Gamedesign als vak middelbare school?


Ian Livingstone van game-bedrijf Eidos,bekend van o.a. Tomb Raider, stelt dat middelbare scholen al meer aandacht moeten besteden aan vaardigheden die van pas komen bij het maken en ontwerpen van games. Alhoewel ik het goed vind dat leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen, weet ik niet of de focus per se moet liggen op games alleen. Maar ja, ik kan het Livingstone niet kwalijk nemen dat hij preekt voor eigen parochie.

Ik blijf van mening dat een middelbare school zich voornamelijk moet richten op het vergaren van basiskennis en op de zo mooi genoemde algemene vorming. Dat bij die breedte vaardigheden horen die van nut zijn voor de game-industrie is geen doel op zich, maar het zou gewoon het geval moeten zijn.

De veelgehoorde houding dat kennis tegenwoordig toch opzoekbaar is, is fout; op die manier beschikken we na verloop van tijd alleen nog over databases met geïsoleerd opgeslagen gegevens. Hoe goed de technologie ook mag worden en hoe snel koppelingen wellicht gemaakt kunnen worden; alleen een levend wezen kan creatief denken en dus verbanden leggen tussen al die hopen data.

En dat leggen van verbanden kun je pas als je voldoende basiskennis hebt. Nu wordt er in het hoger en wetenschappelijk onderwijs regelmatig geklaagd dat juist dat bij veel nieuwe studenten ontbreekt. Dáár ligt voor mij de grote uitdaging voor het onderwijs.

Geloof me, ik zou niet liever in een andere tijd geleefd hebben dan deze: ik kan niet genoeg beschikking hebben over al die databases, informatie en bibliotheken. Echter, alleen mijn al dan niet geleerdheid kan ervoor zorgen dat de wereld een klein beetje wijzer wordt als ik een en ander koppel en creatief benader.

Daarvoor is de basis toch altijd weer focus, discipline en geduld, alleen zo komt de gemiddelde mens tot goede resultaten. Gameontwikkelaar Ismael Rami is daarvoor niet blind: hij vindt dat het initiatief bij studenten ligt. Dat is natuurlijk terecht, maar ze moeten tijdens hun middelbare schooltijd enigszins bijgebracht gekregen hebben hoe een doel te stellen en dat te bereiken.

Het blijft een genot om een goede, gelaagde game te spelen of om een knap ontworpen spelletje te doen als Angry Birds, dus het zou inderdaad fijn zijn als deze blijven komen. De voorwaarden daarvoor zijn alleen iets minder eenvoudig dan Livingstone (...I presume? - Sorry, ik probeerde het te laten...) het stelt. En zelfs Lara Croft wordt in haar games nogal eens getoond in een bibliotheek, vlijtig studerend op een oud manuscript.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten